Дршка метал, Дршка алуминска телескоп 3 метри, Дршка метал конус 130 сантиметри

Шифри 1377,1225,130,1763