Влошки за чевли број. 36,38,40,42,44,46

Шифра 1840