Бришач за под 35 сантиметри, Бришач за под 60 сантиметри

Шифри 1316,1010